Enprobel

Enprobel is het acroniem van Environnement Propre pour notre Belgique, een schoon milieu voor ons België. Dit bedrijf is sinds 2017 actief in de recyclage van gebruikte voedingsoliën en werd opgericht omdat het zich bewust was van de echte problematiek van de gebruikte olie en de behoefte van bedrijven om die gemakkelijk te kunnen verwijderen. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op het kopen van de olie van professionals en die vervolgens door te verkopen aan een onderaannemer. De olie wordt gefilterd en gedecanteerd om een gezonde basis te leggen voor de productie van biobrandstof, zeep en cosmetica. Sinds juli 2018 richt Enprobel zich ook op particulieren. Het bedrijf heeft een partnerschap ontwikkeld met een gebouw met meer dan 400 appartementen. De inwoners gieten hun gebruikte olie in de gratis beschikbare containers.

Enprobel ontving de beurs van Village Finance in 2018.